ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

ติดต่อสอบถาม
อ่าน

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีน

สำหรับนักแปลใหม่หรือผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลในเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีน เราได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับฎระเบียบบริษัทภาษาจีนที่สำคัญๆ และต้องมีในกฎระเบียบบริษัทไว้ในบทความนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้ง่ายต่อการสื่อสารนั้นเอง นอกจากคำศัพท์เกี่ยวกับฎระเบียบบริษัทแล้ว ยังมีคำอ่านที่เป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสารอีกด้วย 

คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีน

เพราะทุกบริษัทจะต้องมีกฎระเบียบการทำงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามอยู่แล้ว ส่วนมากก็จะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และหลายประเทศก็ได้เปิดกว้างขึ้น ประเทศไทยก็เช่นกัน เริ่มมีพนักงานที่เป็นชาวจีนเข้ามทำงานที่ประเทศไทย เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อให้สื่อสารได้ตรงกัน บริษัทนั้นต้องมีกฎระเบียบบริษัทที่เป็นฉบับภาษาจีนด้วย

หากกำลังมองหาที่แปลภาษาจีนด้านกฎระเบียบบริษัท ที่ให้ทั้งคุณภาพของงานแปล คุณภาพของการให้บริการ ต้องที่ บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:///www.รับแปลภาษาจีน.com/บทความ/13-รับแปลเอกสารสำคัญภาษาจีน ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เต็มเปียมไปด้วยคุณภาพเลยทีเดียว เพราะมีทั้งนักแปลคนจีน และนักแปลคนไทยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

“มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการแปลกฎระเบียบบริษัทภาษาจีนกันดีกว่า”

ภาษาจีน คำอ่านเป็นภาษาไทย ภาษาไทย
与工作有关的规定 ยวี่ กง จั้ว โหย่ว กวาน เตอ กุย ติ้ง  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
规章制度 กุย จาง จื้อ ตู้  กฎระเบียบ
纪律 จื้ ลวี่ วินัย
定义 ติ้ง อี้ คำจำกัดความ
公司 กง ซือ บริษัท
主管 จู๋ กว่าน ผู้บังคับบัญชา
员工 หยวน กง พนักงาน
工资 กง จือ ค่าจ้าง
雇佣 กู้ ย่ง การว่าจ้าง
政策 เจิ่ง เช่อ นโยบาย
招聘 เจา พิ่น การสรรหา
选择 ส่วน เจ๋อ คัดเลือก
员工调动 หยวน กง เตี้ยว ต้ง โยกย้ายพนักงาน
内部人员 เน่ย ปู้ เหริน หยวน บุคคลภายใน
与雇佣有关的规定 ยวี่ กู้ ย่ง โหย่ว กวาน เตอ กุย ติ้ง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน
雇佣员工来工作 กู้ ย่ง หยวน กง ไหล กง จั้ว การจ้างบุคคลเข้าทำงาน
董事总经理 ต่ง ซื่อ จ่ง จิง หลี่ กรรมการผู้จัดการ
应聘者的资格 ยิ่ง พิ่น เจ่อ เตอ จือ เก๋อ  คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
员工类型 หยวน กง เล่ย สิง  ประเภทของพนักงาน
月薪员工 เย่ ซิน หยวน กง พนักงานรายเดือน
日薪员工 รื่อ ซิน หยวน กง พนักงานรายวัน
绩效员工 จี เซี่ยว หยวน กง พนักงานตามผลงาน
试用员工 ซื่อ ย่ง หยวน กง พนักงานทดลองงาน
特殊合同员工 เท่อ ซู เหอ ถง หยวน กง พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ
新员工 ซิน หยวน กง พนักงานใหม่
调动员工 เตี้ยว ต้ง หยวน กง การโยกย้ายพนักงาน
任命员工 เริ่น มิ่ง หยวน กง  การแต่งตั้งพนักงาน
辞退员工 ฉือ ทุ่ย หยวน กง  การถอดถอนพนักงาน
辞职 ฉือ จื๋อ การลาออก
辞职申请书 ฉือ จื๋อ เซิน ฉิ่ง ซู แบบแจ้งการลาออก
提前至少30天 ถี เฉียน จื้อ เส่า สาน สือ เทียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
生效 เซิง เซี่ยว ผลบังคับ
得到批准 เต๋อ เต้า พี จุ่น  ได้รับการอนุมัติ
秘密 มี่ มี่ ความลับ
工作日 กง จั้ว รื่อ วันทำงาน
正常工作时间 เจิ้ง ฉาง กง จั้ว สือ เจียน เวลาทำงานปกติ
休息时间 ซิว ซี สือ เจียน เวลาพัก
安排工作日 อาน ไผ กง จั้ว รื่อ กาหนดวันทำงาน
正常工作日 เจิ้ง ฉาง กง จั้ว รื่อ วันทำงานปกติ
星期一 到 星期六 ซิง ชี อี เต้า ซิง ชี ลิ่ว วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
正常工作时间 เจิ้ง ฉาง กง จั้ว สือ เจียน เวลาทำงานปกติ
周休日 โจว ซิว รื่อ วันหยุดประจำสัปดาห์
对于轮班工作的员工 ตุ้ย ยวี หลุน ปาน กง จั้ว เตอ หยวน กง สำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ
每天工作不超过8小时 เหม่ย เทียน กง จั้ว ปู้ เชา กั้ว ปา เสี่ยว สือ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
每周不超过48小时 เหม่ย โจว ปู้ เชา กั้ว ซื่อ สือ ปา เสี่ยว สือ ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
第1班 ตื้ อี ปาน กะที่ 1
第2班 ตื้ เอ้อ ปาน กะที่ 2
休息日 ซิว ซี รื่อ วันหยุด
迟到 ฉือ เต้า มาทางานสาย
早退 เจ่า ทุ่ย การเลิกงานก่อนเวลาที่กำหนด
工作小时数 กง จั้ว เสี่ยว สือ ซู่ ชั่วโมงการทำงาน
休假日 ซิว เจี้ย รื่อ วันลา
病假 ปิ้ง เจื้ย ลาป่วย
产假 ฉ่าน เจี้ย ลาเพื่อคลอดบุตร
请假去做绝育 ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ จั้ว เจี๋ย ยวี้   ลาเพื่อทำหมัน
请假去服兵役 ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ฝู ปิง อี้ ลาเพื่อรับราชการทหาร
请假去培训 ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ เผย ซวุ่น ลาเพื่อการฝึกอบรม
请假去出家 ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ชู เจีย   ลาเพื่ออุปสมบท
带薪休假 ไต้ ซิน ซิว เจิ้ย ลาพักร้อน
在其他情况下的请假 จ้าย ฉี ทา ฉิง ค่วง เซี่ย เตอ ฉิ่ง เจี้ย ลาหยุดในกรณีอื่นๆ
请假准则 ฉิ่ง เจี้ย จุ่น เจ๋อ  หลักเกณฑ์การลา
病假不超过一年30天 ปิ้ง เจื้ย ปู้ เชา กั้ว อี เหนียน ซาน สือ เทียน ลาป่วยไม่เกินปีละ 30 วัน
生病的员工 เซิง ปิ้ง เตอ หยวน กง พนักงานเจ็บป่วย
不能工作 ปู้ เหนิง กง จั้ว ไม่สามารถทำงานได้
3个工作日以上的病假 ซาน เก้อ กง จั้ว รื่อ อี่ ซ่าง เตอ ปิ้ง เจี้ย การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงาน
医生证明 อี เซิง เจิ้ง หมิง  หนังสือรับรองจากแพทย์
无正当理由请病假 อู๋ เจิ้ง ตั้ง หลี่ โย๋ว ฉิ่ง ปิ้ง เจี้ย ลาป่วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
虚假病假 ซวู เจี่ย ปิ้ง เจี้ย การลาป่วยที่เป็นเท็จ 
考虑纪律处分 เข่า ลวี่ จี้ ลวี่ ฉู่ เฟิ่น  พิจารณาโทษทางวินัย
考虑工资 เข่า ลวี่ กง จือ  พิจารณาเงินเดือน
年薪 เหนียน ซิน ค่าจ้างประจำปี
每次可以请假至少4个小时 เหม่ย ชื่อ เขอ อี่ ฉิ่ง เจี้ย จื้อ เส่า ซื่อ เก้อ เสี่ยว สือ ลาได้ครั้งละอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
请产假至少提前30天 ฉิ่ง ฉ่าน เจี้ย จื้อ เส่า ถี เฉียน ซาน สือ เทียน  ลาคลอดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
产假不超过45天 ฉ่าน เจี้ย ปู้ เชา กั้ว ซื่อ สือ อู่ เทียน  ลาคลอดไม่เกิน 45 วัน
请假参加葬礼 ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ชาน เจีย จ้าง หลี่   ลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ
请假参加婚礼 ฉิ่ง เจี้ย ชวุ่ ชาน เจีย ฮุน หลี่ ลาเพื่อประกอบพิธีสมรส
传统节假日 ฉวน ถ่ง เจี๋ย เจี้ย รื่อ   วันหยุดตามประเพณี
补休 ปู่ ซิว หยุดชดเชย
年假 เหนียน เจี้ย วันหยุดพักผ่อนประจำปี
员工工作满1年 หยวน กง กง จั้ว หม่าน อี เหนียน  พนักงานทำงานครบ 1 ปี
国际劳动节 กั๋ว จี้ เหลา ต้ง เจี๋ย วันแรงงานแห่งชาติ
一年可以休假6天 อี เหนียน เขอ อี่ ซิว เจี้ย ลิ่ว เทียน หยุดพักผ่อนได้ปีละ 6 วัน
紧急工作 จิ่น จี๋ กง จั้ว งานเร่งด่วน
加班 เจีย ปาน การทำงานล่วงเวลา
节假日加班 เจี๋ย เจี้ย รื่อ เจีย ปาน ทำงานในวันหยุด
加班费率 เจีย ปาน เฟ่ย ลวี่ อัตราค่าล่วงเวลา
加班费 เจีย ปาน เฟ่ย ค่าล่วงเวลา
节假日加班费 เจี๋ย เจี้ย รื่อ เจีย ปาน เฟ่ย ค่าทำงานในวันหยุด
报酬 เป้า โฉว ค่าตอบแทน
出差 ชู ชาย ทำงานนอกสถานที่ 
工作日每小时的工资 กง จั้ว รื่อ เหมย เสี่ยว สือ เตอ กง จือ  อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน
员工纪律 หยวน กง จื้ ลวี่ วินัยพนักงาน
一般纪律 อี ปาน จื้ ลวี่ วินัยทั่วไป
进入或离开公司区域的规定 จิ้น รู่ ฮั่ว หลี คาย กง ซือ ชวี ยวี้ เตอ กุย ติ้ง ระเบียบการเข้าหรือออกบริเวณบริษัทฯ
记录工作时间 จี้ ลู่ กง จั้ว สือ เจียน  บันทึกเวลาทำงาน
工作职责 กง จั้ว จื๋อ เจ๋อ  การปฏิบัติหน้าที่
保守公司机密 เป๋า โส่ว กง ซือ จี มี่ การรักษาความลับของบริษัท
维护公司利益 เหวย ฮู่ กง ซือ ลี่ อี้ การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
诚实 เฉิง สือ  ความซื่อสัตย์สุจริต
行为举止 สิง เหวย จวี๋ จื่อ  ความประพฤติ
处罚 ฉู่ ฝา บทลงโทษ
口头警告 โข่ว โถว จิ่ง เก้า การตักเตือนด้วยวาจา
书面警告 ซู เมี่ยน จิ่ง เก้า การตักเตือนเป็นหนังสือ
解雇 เจี่ย กู้ เลิกจ้าง
退出员工身份 ทุ่ย ชู หยวน กง เซิน เฟิ่น  การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
补偿金 ปู่ ฉาง จิน ค่าชดเชย
特别补偿金 เท่อ เปี๋ย ปู่ ฉาง จิน ค่าชดเชยพิเศษ
在试用期间解雇 จ้าย ซื่อ ย่ง ชี เจียน เจี่ย กู้  เลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน
因违反纪律而解雇 อิน เหวย ฝ่าน จื้ ลวี่ เอ๋อ เจี่ย กู้ เลิกจ้างเพราะเหตุผิดวินัย
因工作不称职而解雇 อิน กง จั้ว ปู๋ เชิ่ง จื่อ เอ๋อ เจี่ย กู้ เลิกจ้างเนื่องจากคนล้นงาน
满55岁退休 หม่าน อู่ สือ อู่ ซุ่ย ทุ่ย ซิว เกษียณอายุ 55 ปี
利益 ลี่ อี้ ผลประโยชน์
福利 ฝู ลี่  สวัสดิการ
社会保险 เซ่อ หุ้ย เป่า เสี่ยน ประกันสังคม
补助金 ปู่ จู้ จิน เงินสบทบ
按工资的5%扣缴补助金 อ้าน กง จือ เคอ ไป่ เฟิ่น จือ อู่ โข้ว เจี่ยว ปู่ จู้ จิน หักเงินสบทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
公积金 กง จี จิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
员工团体人寿保险 หยวน กง ถวน ถี่ เหริน โซ่ว เป่า เสี่ยน ประกันชีวติหมู่สำหรับพนักงาน
本规定适用于所有员工 เปิ่น กุย ติ้ง ซื่อ ย่ง ยวี สั๋ว โหย่ว หยวน กง   ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้ต่อพนักงานทุกคน


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter GoogleBtn_Neworder.gif

                 สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาจีน.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน

รับแปลภาษาจีน