นโยบายความเป็นส่วนตัว รับแปลภาษาจีน

ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

ติดต่อสอบถาม

 อ่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัว



นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บทนำ
          บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เราจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          เราจะไม่ยอมขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่น การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

การเก็บรักษาข้อมูล
          เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากการให้บริการ หรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการของคุณ เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจในการใช้บริการกับเรา และมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและงานที่คุณมอบหมายให้เราดำเนินการ
          คุณมีสิทธิ์ถอน ยกเลิกความยินยอม คัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4203 0159, 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa@pawano.com โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายการลบข้อมูล

นโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
          เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการทุกท่านเสมอ และรู้ว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย ผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เราไม่ยินยอมและไม่อนุญาตให้ Search Engines เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและงานของลูกค้าทุกท่าน ให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและงานที่คุณมอบหมายให้เราดำเนินการว่าจะไม่สามารถสืบค้นเจอจากภายนอกแน่นอน โดยได้ทำการทดสอบและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม
          นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล SSL การเข้ารหัสนี้จะช่วยป้องกันการพยายามเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ข้อมูลส่วนตัวและงานที่คุณมอบหมายให้เราได้รับการปกป้องและปลอดภัยมากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ซอฟท์แวร์เว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อให้สามารถรองรับการเข้ารหัสที่รัดกุมได้

วัตถุประสงค์
          บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ โดยแจ้งให้คุณทราบว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลอะไรของคุณบ้าง ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับทุกข้อมูลที่เราได้รับหรือเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์
          1. เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการ เราเก็บข้อมูลที่จำเป็น เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนในการสร้างบัญชีเท่านั้น โดยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล ในกรณีที่คุณลงทะเบียนด้วยโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ข้อมูลของคุณจากบุคคลที่สาม บัญชีเหล่านี้อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บรหัสผ่านดังกล่าว
          2. เมื่อคุณขอทราบค่าบริการ เราจำเป็นต้องขอดูงานของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาและระยะเวลา ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในระบบเราเพียง 7 วันและจะถูกลบออกไปทันทีหากคุณไม่ยืนยันการใช้บริการ
          3. เมื่อคุณตัดสินใจใช้บริการของเรา
               3.1 คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด ในกรณีที่คุณชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต คุณอาจต้องให้ข้อมูลสำหรับการชำระเงินค่าบริการดังกล่าวที่ดำเนินการโดยหน่วยงานชำระเงินภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระค่าบริการเท่านั้น โดยเราจะไม่เก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสความปลอดภัยของคุณแต่อย่างใด
               3.2 ในขณะที่งานอยู่ระหว่างดำเนินการ เราอาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามการรับงาน หรืออื่นๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
               3.3 หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ 180 วัน และจะลบออกไปทันทีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัย
          4. เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะหรือคำชมแก่เรา ทุกเสียงสะท้อน (Testimonial) จากลูกค้าเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเราที่ช่วยให้เราได้ทราบถึงข้อดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งเราอาจนำข้อเสนอแนะหรือคำชมของคุณมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์โดยจะแสดงอยู่ในรูปของอวาตาร์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และรหัสออเดอร์เพียงเท่านั้น
          5. เมื่อคุณติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านหน้าเว็บไซต์ เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถานะการใช้งานโดยอัตโนมัติ เช่น วันที่และเวลาที่คุณใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาที่คุณอยู่บนเว็บของเรา ผลการค้นหาและเนื้อหาที่คุณเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร เบราว์เซอร์ แพลตฟอร์ม ไอพีแอดเดรส ตำแหน่งที่ตั้งและแอปพลิเคชันที่คุณใช้งาน
          6. เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรามีการใช้คุกกี้ (Cookies) โดยเว็บไซต์จะสร้างไฟล์ข้อความขนาดเล็กเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยคุกกี้เหล่านี้จะจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายการใช้คุกกี้ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
          เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและอ่านทบทวนประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการตกลงในการปฏิบัติตามและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
          เมื่อคุณใช้บริการต่างๆของเรา หมายความว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ติดต่อเราได้ที่
บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
โทรศัพท์: 0 4203 0159, 09 3397 4214
อีเมล: pasa@pawano.com
ไลน์ไอดี: @pawano


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google



Btn_Neworder.gif

                 สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาจีน.com หรือที่เมล์ pasa@pawano.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-397-4214 หรือที่ไลน์ @pawano

รู้แล้วแบ่งปัน

รับแปลภาษาจีน