* วันรับงาน เจ้าหน้าที่จะประเมินตามความเหมาะสมของงานอีกครั้ง
* แจ้งความต้องการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแปล ตัวอักษร

สั่งประเมินราคาแปล ฟรี!
เราใช้เวลา เพียง 10 นาที รู้ราคาแปลได้ทันที

1. เราตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ จะถูกนำมาใช้เพื่อบริการแปลภาษาเท่านั้น
2. เมื่อลูกค้า กดยืนยันการประเมินงานแปล "รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ" "EMS Code" และข้อมูล อื่นจะถูกส่งอัตโนมัติไปยัง อีเมล์ของลูกค้า หากไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ "อีเมล์ขยะ" หรือ "Junk Mail"
3. เงื่อนไขข้อมูลการสั่งงานจากลูกค้า เป็นข้อมูลประกอบการประเมินดำเนินการแปล วันและเวลาจะถูกประเมินอีกครั้งตามลักษณะ ความยากง่าย ของงานแปล

www.googletagmanager.com